Mia Nygård Positiikkaa

Vaalitentti Lauttasaaressa

  • Vaalitentti Lauttasaaressa

Lauttasaari-lehti ja Lauttasaari-seura ovat ansioituneesti kysyneet kaikkien Saarella asuvien kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä ajankohtaisiin asioihin, otsikolla 'Ehdokkaiden vaalitentti'.

Lauttasaaressa puhuttaa ensisijaisesti perässä laahaavat lähipalvelut, mittavat merentäytöt, kaupunkibulevardit .. näistä tulevan vaalikauden tavoitteista Lauttasaaressa jo aiemmin kirjoitinkin.

Lauttasaaressa asuu yhteensä 35 ehdokasta eri puolueista, joten oletettavasti Saari saa näistä hyvän edustuksen kaupunginvaltuustoon Helsingissä.

Kyseisen vaalitentin kysymykset ja vastaukset koko pituudessaan osaltani:

Mihin yhteen Lauttasaarta koskevaa asiaan haluat valtuutettuna erityisesti vaikuttaa?

Kaavoitus- ja ympäristö, riittävät lähipalvelut. Esimerkkinä lähipalveluista, riittävät terveet päiväkoti- ja koulutilat sekä Lauttasaari tarvitsee oman terveysaseman.

Kannatan rakentamista ylöspäin, rannat/viheralueet tulisi rauhoittaa. Päiväkoti- ja koulutilojen pulaan helpottaisi ratkaisu, jossa rakennettaessa talon alimmat kerrokset tulisivat (yksityiseen) päiväkoti- ja/tai koulutilakäyttöön, seuraavat kerrokset senioriasumiselle ja/tai toimistotiloiksi ja loput kerrokset asuintiloiksi.

Kannatatko Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi?

En kannata. Kaupunkibulevardissa on paljon taloudellisia ja toiminnallisia kysymysmerkkejä. Länsiväylästä ei tulisi missään tapauksessa aloittaa tätä 'kokeilua' myöskään, vaan esim. Vihdistä, jotta saamme opit. Luonnon puolesta!

Hyväksytkö merentäyttämisen rakennusmaan saamiseksi asunnoille?

En  hyväksy. Voi olla, että jo nyt näemme Jätkäsaaren merentäyttämisen negatiiviset vaikutukset Hietsussa (oma mietelmä), vaikutukset veden virtauksiin. Kannatan rakentamista ylöspäin ja ulospäin kaupungista. Liikkuminen, sekä julkinen että yksityinen, mahdollisimman sujuvaksi. Sähköiset ekologiset ratkaisut tulevat.

Tulisiko Koivusaaren asemakaavoitus keskeyttää ja valmistella samanaikaisesti yleiskaavan kanssa?

Kyllä tulisi.

Onko Jätkäsaari hyvä esimerkki onnistuneesta merellisestä rakentamisesta?

Jätkäsaari olisi saatu rakentaa vähemmän tiiviiksi, ja korkeammaksi; lisäksi Jätkäsaari kaipaa lisää vihreää/puistoa ja rantaa. Jätkäsaari ei ole hyvä esimerkki merellisestä rakentamisesta. 

Kannatatko, että Kotkavuoren viheralue säilytetään?

Kyllä kannatan. Merellinen luontomme Helsingissä on ainutlaatuinen!

Pitääkö kaupungin antaa lisää lupia yksityisille päiväkodeille hoitopaikkavajeen poistamiseksi?

Kyllä ehdottomasti. Lasten puolesta.

Pitääkö jo tällä vaalikaudella varata rahat Lauttasaaren kolmannen alakoulun suunnitteluun?

Kyllä. Lasten puolesta.

Helsinki on päättänyt keskittää sote-palvelut suuriin yksiköihin. Tulisiko Helsingin muuttaa kantansa ja kannattaa lähipalveluja?

Kyllä, tarvitsemme lähipalvelut.

Tuetko päättäjänä rahallisesti mieluummin kulttuuria kuin liikuntaa?

Tuen mieluummin liikuntaa, jos näiden kahden välillä valitaan.

Tuleeko saarelta olla suoria bussiyhteyksiä keskustaan LänsiMetron käynnistymisen jälkeenkin?

Kyllä.

Tuetko päättäjänä rahallisesti mieluummin pyöräteiden rakentamista kuin teiden kunnossapitoa?

Tuen mieluummin teiden kunnossapitoa.

Tarvitaanko Lauttasaaren eri osien välille julkinen liikenne?

Kyllä, ja suora yhteys keskustaan.

Hyväksytkö tietullit Länsiväylälle?

En hyväksy. Liikkuminen, sekä julkinen että yksityinen, on tehtävä mahdollisimman sujuvaksi.

Kannatatko pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämistä metropolialueeksi?

Kyllä kannatan.

Miten olet konkreettisesti toiminut saaren puolesta?

Toimin Lauttasaaren Kokoomuksen puheenjohtajana, aktivoimalla jäseniämme ja asukkaita yhteisen hyvän puolesta. Jatkuvaa vaikuttamistyötä valtuustoryhmän ja lautakuntien ja muiden sidosryhmien suuntaan eri asioissa, mm. liikuntatilojen, bussiliikenteen, kaavoituksen ja rakentamisen suhteen.

Miten aiot pitää valtuutettuna yhteyttä lauttasaarelaisiin?

Viestimällä aktiivisesti ja monipuolisesti eri kanavissa käsiteltävistä asioista, tapaamalla myös vaalien ulkopuolella.

Kuinka paljon asukkaita Lauttasaaressa voi olla vuonna 2025? Voiko ja kannattaako Lauttasaaren asukasmäärää mielestäsi tiivistää?

Noin 26.000 – 28.000 infran suhteen maksimi. Kannatan ehdottomasti rakentamista ylöspäin, en kannata mittavia merentäyttöjä.  Jätkäsaari esimerkkinä merellisestä rakentamisesta: kannatan vähemmän tiivistä ja korkeampaa rakentamista; Jätkäsaari kaipaa lisää puistoa & rantaa!

Miksi lauttasaarelaisten kannattaisi äänestää juuri sinua?

Olen kiinnostunut Lauttasaaren asioista ja tulevaisuudesta. Olen helposti lähestyttävä, kuuntelen ja toimin. Lauttasaaren puolesta.

 

#rakkaudestastadiin #rakkaudestalaruun

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat