Mia Nygård Positiikkaa

Helsingin tilinpäätös 2017 ja arviointikertomus

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kiitos vielä tilinpäätöksen valmistelusta sekä kiitos tarkastuslautakunnalle.

Kansainvälinen Helsinki kasvaa ja yrittää. Täällä on korkeatasoista, arvostettua koulutusta ja ihmiset haluavat jäädä kaupunkiin. Helsingin ainutlaatuisuutta ovat merellisyys ja ympäröivä luonto. Hyvää vapaa-aikaa vauhdittaa sujuva arki, joka muodostuu helposti saavutettavista palveluista. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä ratkaisut yksinäisyyttä vastaan ovat tärkeitä kaupunkilaistemme hyvinvoinnille. Suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa on pidettävä huolta realistisesta budjetista. Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää ja veronmaksajien rahoja arvostavaa.

Nämä kaikki ovat toiminnallista Helsinkiä.

Rakennushankkeiden suhteen tarkastusraportti kertoo positiivista budjettien suhteen, mutta haasteena ovat aikataulutus ja suunnittelu. Tavoitteemme on kuitenkin houkutella uusia yrityksiä sekä palvella asukkaitamme että turistejamme ja vierailijoitamme. Nykyisen tietöissä seisottamisen kustannuksia ei varmastikaan ole otettu menoissa huomioon. On tärkeää saada oikeanlaiset kannustimet tietöihin ja niiden valmistumiseen. Aikataulussa pysyminen ei voi olla sitä, että työmaa aloitetaan ajoissa, vaan tavoite tulisi olla mahdollisimman nopea ja lyhyt kokonaisurakka-aika. Tärkeää olisi myös eri toimijoiden toiminnan koordinointi mahdollisimman tehokkaasti. Joustava liikenne on oleellinen osa toimivaa Helsinkiä.

Jo täällä esiin nostetut terveet ja turvalliset päiväkoti- ja koulutilat, jotka ansaitsevat paikkansa jokaiseen puheenvuoroon, ja ovat edellytys toimivalle Helsingille. Tarvittaviin väistötiloihin, ja myös yleisemminkin riittäviin tiloihin, tulisi miettiä nykyistä innovatiivisemmin ratkaisuja pääkaupunkiseudulla, myös yksityissektorin kanssa yhteistyössä. Väistötilojen suhteen suunnitelmat ja varasuunnitelmat ovat usein myöhässä. Tämä on viesti erityisesti kaupunkiympäristölle, ja toivonkin, että tässä otetaan ainakin kokeilun kautta uusia ratkaisuja huomioon.  

Ja viimeisenä kohtana, joka ansaitsee paikkansa jokaiseen puheenvuoroon myös, on kaupunkimme yrittäjä- ja yrittäjyysmyönteisyys sekä yritysyhteistyö. Tämä saa näkyä kaikessa toiminnassa. Voisimme Helsingissä ottaa esimerkillisen etukenon aitoon paikallisen sopimisen eteenpäin viemiseen, vähintäänkin puolesta puhumiseen.

Kokeilun kautta! Kiitos. 

Lisäksi Helsingin Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron arviointikertomuksesta löydät tästä. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset